Zeměpis

Náhorní plošiny a nížinné řeky


Vzhledem k povaze reliéfu v Brazílii řeky náhorní plošina, které mají přerušení svahu, jsou vnořena údolí, mimo jiné vlastnosti, které jim dávají vysoký potenciál pro výrobu elektřiny.

Řeky náhorních plošin, které se plíží a mají mnoho rozdílů mezi zdrojem a ústy, mají velké vodopády.

Díky jejich neregularizovanému profilu jsou tedy narušeny s ohledem na splavnost. Řeky São Francisco a Paraná jsou hlavní řeky na náhorní plošině.


Náhorní plošina

V menším počtu máme v Brazílii řeky, které protékají pláně, které se používají v zásadě k plavbě po řece, protože na své trase nemají vodopády a skoky.

Jako příklad lze uvést některé řeky z amazonské pánve (severní region) a paraguayské pánve (středozápadní oblast, okupační oblasti Mato Grosso Pantanal). Mezi velkými národními řekami jsou pouze Amazonka a Paraguay převážně obyčejné a široce využívané pro navigaci.


Rovina řeka

Ačkoli většina brazilských řek nikdy nikdy nevyschne, některé mají zvláštní rysy, jako je Jagauribe (Ceará), které mizí v období sucha, a Paraguaçu (Bahia), které se stanou pod zemí a poté se znovu stanou viditelnými.