Zeměpis

Mraky


Vlhkost, což je vodní pára přítomná v atmosféře, vytváří několik jevů, které jsme schopni vidět a rozpoznat: mraky a srážky.

Mraky se tvoří odpařující se vodou, takže tato vodní pára nachází v atmosféře chladnější oblasti a kondenzuje.

Existuje několik typů mraků. Prostřednictvím nich můžeme identifikovat atmosférické podmínky dané oblasti. Mezi nejčastější typy patří: cirrus, Cumulus, vrstvy a nimbos.

Mají hedvábný, vláknitý vzhled a jsou tvořeny ledovými krystaly, které připomínají konvergující k obzoru.


Cirrusové mraky

Jsou podobné bavlněným reflektorům. Je tvořena velkými kapkami vody a krupobitím. Může způsobit bouřky a je spojena se silnými bouřkami s blesky a hromy, stejně jako krupobití.


Kupovité mraky

Způsobují mrholení a jsou ve formě vodorovných vrstev.


Strata mraky

Způsobují déšť a mají tmavou barvu.


Typický tvar oblaku nimbo s tvarem kovadliny na jeho vrcholu