Zeměpis

Vlhkost


Vlhkost je přítomnost vodní páry, která se v atmosféře vyskytuje z evapotranspirace, která se vyskytuje jak na tekutých, tak na rostlinných površích.

Měříme vlhkost vzduchu pomocí vlhkoměry / hygrografové.


Hygrograf používaný k záznamu relativní vlhkosti

Absolutní vlhkost

Je to množství vodní páry v atmosféře v daném okamžiku.

Relativní vlhkost

Je to vztah mezi absolutní vlhkostí vzduchu a bodem nasycení (je to limit, o který může atmosféra zvýšit množství vodní páry. Když je dosaženo, říkáme, že vzduch je nasycený; čím vyšší je teplota, čím větší je množství vodní páry, kterou může vzduch obsahovat, a tím vyšší je bod nasycení). Měří se jako procento.


Mlha je nejviditelnějším účinkem vlhkosti vzduchu.