Zeměpis

Déšť (pokračování)


Je to suspenze malých vodních kapiček nebo krystalů a ledu ve vrstvě vzduchu blízko zemského povrchu.

Podle mezinárodní úmluvy se tento termín používá mlha je-li vodorovná viditelnost na zemi menší než 1 km; je-li vodorovná viditelnost země větší než 1 km, vyvolá se zavěšení opar.

Mlha je mrak založený na kontaktu se zemí. Mlha se může tvořit, když je vzduch nasycen radiačním chlazením, pomocným chlazením, expanzním chlazením (adiabatické) nebo přidáním vodní páry.


Mlha v Campinas - SP


Mlha - nízká viditelnost