Zeměpis

Vzduchové hmoty


Hmotnost vzduchu je nejdynamičtějším faktorem v klimatu regionu. Pokud jde o teplotu, vzduchové hmoty mohou být horké nebo studené a pro vlhkost kontinentální nebo mořské.

Čela Toto jsou kontaktní zóny mezi vzduchovými hmotami s různými charakteristikami.


Obrázek demonstrující vzdušné hmoty

Pokud jde o teploty, dělí se na:

  • Hot (rovníkové a tropické);
  • Studená (polární).

Pokud jde o původ, jsou specifické:

  • Kontinentály;
  • Námořníci (Říká se jim oceány).

Letecké masy v Brazílii

Díky svému kontinentálnímu rozměru jednají všechny masy zodpovědné za klimatické podmínky v Jižní Americe přímo nebo nepřímo v Brazílii. Masy, které nás nejvíce zajímají, jsou:

  • Atlantický rovník (m Ea) = horké a vlhké
  • Continental Equatorial (m Ec) = horké a vlhké
  • Atlantic Tropical (m Ta) = horké a vlhké
  • Tropické kontinentální (m Tc) = horké a suché
  • Atlantic Polar (m Pa) = studená a mokrá


Letecké masy působící v Brazílii