Zeměpis

Mapy


Poloha libovolného místa na Zemi může být zobrazena na mapě.

Mapy jsou obvykle kresleny na rovných plochách, ve zmenšeném poměru k vybranému umístění Země.

Žádná vytištěná mapa nemůže zobrazit všechny aspekty regionu. Mapy, na rozdíl od leteckých snímků a satelitních dat, mohou mezi jinými informacemi ukazovat koncentraci obyvatel a příjmů, rozdíly v sociálním rozvoji.

Protože mapy mají ploché znázornění, nepředstavují věrně geoidní tvar Země, což vedlo kartografy k tomu, aby napodobili tento tvar pomocí glóbů. Nejběžnější mapy jsou politické a topografické. Politici zaznamenávají kontinenty a hranice mezi zeměmi, zatímco topografické grafy představují reliéf ve výškových úrovních (obvykle také včetně nejdůležitějších řek).

Kreslení kartografických map závisí na systému umístění s délkami a šířkami, měřítkem, projekcí a symboly.

Dnes je většina materiálu, které kartograf potřebuje, získává dálkovým snímáním pomocí satelitní nebo letecké fotografie.