Zeměpis

Déšť


Déšť je výsledkem kontaktu saturovaného oblaku vodní páry s vrstvou studeného vzduchu. Jedná se o nejběžnější srážky a nejužitečnější pro lidstvo a jiné živé bytosti. Déšť můžeme klasifikovat následovně.

Konvekční déšť

Často se vyskytují v rovníkových zónách, kde rostoucí hmoty pocházejí ze silného ohřevu vzduchu.

Jak se zvedají, přicházejí do styku s nízkoteplotními zónami, což způsobuje silnou kondenzaci a intenzivní srážení. Nazývají se také letní deště. Obvykle intenzivní, rychlý, doprovázený hromem a někdy krupobitím.

Čelní sprchy

Vyskytují se v oblastech nízkého tlaku a jsou vždy spojeny se setkáním vzduchových hmot s různými charakteristikami (když se zvyšuje teplota s vyšší teplotou, vytvářejí se čelní systémy). Je méně intenzivní a déle vydrží.

Reliéfní deště

Vyskytují se, když přítomnost překážky nutí vzestup vzdušných hmot a nutí je dosáhnout chladnějších vrstev. Nazývají se také orografický.

Tyto deště se obvykle vyskytují v horských oblastech, obvykle na svazích s výhledem na moře. Vyskytují se, když se vlhký vítr zvedne a ochladí při setkání s takovou horskou oblastí.


Schéma deště