Zeměpis

Reliéf a klima jižní Brazílie


Podnebí v jižním regionu je subtropické, s výjimkou severní Parané (tropické), charakterizované rozmanitostí teplot - nižší s přítomností sněhu na plošinách a vyšší na Pampách a pobřeží.

Reliéf jižní oblasti je rozdělen do tří částí:

Platinová pláň nebo Pampas

Tvoří ji sedimentární a zvlněný terén (coxilhas), vnitrozemí, laguny a odpočívadla na pobřeží.


Platinová pláň nebo Pampas

Atlantická plošina

Krystalická země blízko pobřeží, sahající od Paraná na sever od Rio Grande do Sul.


Park Aparados da Serra (RS), Atlantská plošina

Jižní náhorní plošina

Sopečného útvaru s čedičovými horninami se nachází ve vnitrozemí. Rozděluje se na periferní depresi (úzký pás pískovců západně od Atlantické plošiny) a pískovcovo-čedičovou plošinu, která sahá až k řece Paraná a tvoří stupně, jejichž okraje se nazývají cuestas.


Jižní náhorní plošina


Reliéf jižní oblasti

Reliéf jižní oblasti má horské oblasti, zejména Serra do Mar, Central a Serra do Sudeste.


Státní park Paraty - Serra do Mar