Zeměpis

Vrstvy Země


Země má vnitřní strukturu rozdělenou do tří vrstev, které jsou popsány níže.

Litosféra nebo zemská kůra

Pevná vnější vrstva, která obklopuje Zemi. Skládá se z hornin a půdy různých úrovní a skládá se z velkého množství minerálů.

Litosféra má tloušťku přibližně 72 km pod kontinenty, která se nazývá kontinentální kůra, a tloušťku přibližně 8 km pod oceány, což se nazývá oceánská kůra.

Horniny, které tvoří litosféru, mohou být:

  • Magmatické horniny nebo vyvřelé horniny: Jsou tvořeny magmatem umístěným pod zpevňujícími horninami.
  • Sedimentární horniny: Tvoří je nedostatek trosek způsobených erozivními akcemi.
  • Proměněné horniny: Tvoří je magmatické a sedimentární horniny, které se změnily.

Plášť

Vrstva umístěná těsně pod zemskou kůrou a sahá až k téměř polovině poloměru Země. Je tvořeno několika druhy hornin, které jsou kvůli vysokým teplotám v pastovitém stavu a nazývají se magma.

Core

Je to nejvnitřnější vrstva planety a představuje asi 1/3 celé hmoty Země. Má velmi vysoké teploty a předpokládá se, že je tvořen mimo jiné prvky jako je železo a nikl.