Zeměpis

Reliéf brazilského regionu Midwest


Reliéf této oblasti se vyznačuje převahou rozsáhlé centrální náhorní plošiny, dosahující nadmořské výšky nad 1000 metrů.

Pokrývá celý stát Goiás a spolkový okres a přijímá místní název Goiano Plateau, směřující na západ k rovině Araguaia a na jih k sedimentární plošině povodí řeky Paraná.

To je tvořeno starými zeměmi a silně vyrovnáno erozí, který dal svah velkým plošinám, takový jako Parecis, Guimarães a Veadeiros.


Chapada dos Veadeiros (GO)

Západní část Mato Grosso do Sul a jihovýchodní Mato Grosso je okupována depresí mokřadů Mato-Grossense, protínaných řekou Paraguay, jejíž povodně tuto depresi zaplavují. Jižní plošina se rozprostírá ve státech Mato Grosso do Sul a Goiás a představuje úrodnou půdu tvořenou purpurovou zemí.


Brazilský středozápadní reliéf