Zeměpis

Hydrografie severní Brazílie


V severní části Brazílie jsou dvě hlavní pánve, povodí Amazonky a povodí Tocantins.

Amazonská pánev, největší na světě, je tvořena řekou Amazonkou a jejími více než 1 000 přítoky. S délkou 3 869 953 km na brazilském území má 22 000 km splavných řek.


Amazonská pánev

Tocantins mísa, největší všichni-Brazilec povodí, je tvořen Tocantins řekou a jeho přítoky. Tocantins řeka stoupá ve státě Goiás, protíná státy Tocantins, Maranhão a Pará, dokud protéká do amazonského zálivu, nedaleko města Belém. V době povodní představuje většinu ze svých splavných řek.

Vodní nádrž Tucuruí, která se nachází ve státě Pará, je největší zcela brazilskou vodní elektrárnou.


Tocantins Basin