Příběh

Ilustrovaná historie - objevování Brazílie k dědičnému kapitánovi (pokračování)Letka pokračuje v cestě do Indie 2. den.


26. dubna se na území slaví první mše.

Od roku 1530 začala účinná kolonizace výpravou Martima Afonso de Sousa, jejíž účinky byly nejlepším uznáním země, zavedením pěstování cukrové třtiny.

Portugalsko, které se obávalo, že jeho nové území bylo napadeno, v roce 1534 prostřednictvím Dom Joao III nařídilo rozdělení brazilského území na 15 pásem pevniny, počínaje pobřežím a končícím v souladu s Tordesilskou smlouvou, podobou vytvořenou na atlantických ostrovech. . Toto rozdělení země bylo pojmenováno po Dědičné kapitáni.


Mapa ilustrující dědičné kapitány


Mapa ilustrující smlouvu Tordesilly