Příběh

Ilustrovaná historie - objev až do garančních válek


Celý tento příběh začal, protože Evropané chtěli dosáhnout Indií…

Hledali drahokamy, zlato a koření…

V 1500 opouští peruť Pedro Álvares Cabral a odjíždí do Indie do Indie.