Příběh

Imigrace v Brazílii - ilustrovaná historie


Přistěhovalectví znamená vstup do země, která není vaším domovem, aby tam žil nebo strávil určité období svého života.