Příběh

Obecné znalosti - 5. stupeň


Následuje sedm vět na různé předměty, které se obvykle studují v 5. ročníku.

Přečtěte si pozorně a vyplňte mezery správnými odpověďmi.