Příběh

Ilustrovaná historie - objev až do garančních válek (pokračování)


O několik let později…

V roce 1549 dorazili první jezuitští kněží, aby pomohli při stavbě města Salvador v Bahii a při výstavbě mnoha škol po celé Brazílii.

A kdo byli jezuité?

Jezuité byli kněží katolické církve, kteří byli součástí Společnost Ježíše.
Tento náboženský řád byl založen v roce 1534 Ignatiem z Loioly.

Proč jezuité přišli?

V té době Evropané věřili, že katolické náboženství bylo jediným správným náboženstvím!

A jaké jsou cíle jezuitských kněží?

Cílem těchto kněží bylo shromáždit Indy do komunit organizovaných kněžími a přimět je, aby opustili své zvyky…

Domorodé národy, které obývaly země našeho území, měly své vlastní přesvědčení a zvyky a všechny se velmi lišily od evropských zvyků ...

Někteří z domorodých zvyků Evropanů skandalizovali…


Šli nahí a nestyděli se…

Tento „divný“ zvyk byl vylíčen několika umělci…


THE ALIEN LOOK on BRAZIL: Albert Eckhout. Indie Tarairiu, olej na plátně (1641)