Příběh

Stáří


Stáří nebo starověk bylo období historie, které se od vynálezu psaní odvíjelo (4000 př. Nl až 3500 př.nl) až do pádu západní římské říše (476 nl) a začátkem středověku (5. století).

V tomto časovém období zjišťujeme, že tzv. Starověké civilizace, které znají psaní, koexistují s jinými civilizacemi a píšou o nich (protohistorie).

Ve starověku se vyvinuly různé národy, včetně civilizací Egypta, Mezopotámie, Číny, klasických civilizací, jako jsou Řecko a Řím, Peršané, Hebrejci, Féničané, stejně jako Keltové, Etrusci, Slované, Němci (Visigothové, Ostrogoths, Anglos, Saxons,).

Starověk byl velmi důležitým obdobím historie, protože v té době začalo formování států s určitým stupněm národnosti, území a organizace složitější než jiná města, která byla nalezena před tímto obdobím historie.