Příběh

Papež odhaluje nálezy ostatků svatého Pavla


Benedikt XVI. Uvedl, že do sarkofágu svatého byla vložena sonda. Fragmenty kostí pocházely od člověka, který žil v prvním století.

Papež Benedikt XVI. V neděli 28. 6. 2009 ukončil Paulinův rok a odhalil, že ostatky v bazilice svatého Pavla Extramuros v Římě patří apoštolům pohanů.

Před tisíci věřících a představitelů ekumenického patriarchátu Konstantinopole, shromážděných v bazilice věnované apoštolovi Pavlovi, papež uvedl, že nedávno byla do sarkofágu, který zůstává pod největším místním oltářem, vložena sonda.


Papež Benedikt XI. (Foto: Tara Todras-Whitehill / AP)

Sonda odhalila uvnitř sarkofágu vzácnou fialovou plátěnou látku laminovanou z čistého zlata a modrou plátěnou látku s plátěnými nitěmi, stejně jako červená kadidla a bílkovinné a vápenaté látky.

Byly také nalezeny malé fragmenty kostí, které zkoumali „odborníci, kteří nevěděli, odkud pocházejí, a které vyústily v patření k člověku, který žil mezi prvním a druhým stoletím,“ dodal papež.

"Zdá se, že vše potvrzuje jednomyslnou a nespornou tradici, že jde o pozůstatky apoštola Pavla, který nás naplňuje hlubokými emocemi," řekl papež.
Zdroj: G1