Příběh

Arabské jaro


"Protivíme se proti Angličanům;" a proti Francouzům…
Vzbouřili jsme se proti těm, kteří kolonizovali naše země a pokusili se nás zotročit…
Mnohokrát jsme potlačili červenou revoluci a mnoho let pokračovali v našich bílých revolucích ...
A za to jsme snášeli mnoho utrpení, snášeli jsme mnoho ztrát, obětovali jsme tolik životů ...
Ale: Když jsme konečně získali naši svobodu, začali jsme posvětit hranice, které zavedli po rozdělení našich zemí ...
A zapomněli jsme, že tyto hranice byly hranice „osamělého uvěznění“ a „domácího vězení“, které na nás uvalily! “

Sati 'al-Husri

„Arabský svět“, který se táhne od Atlantiku na Blízký východ, je domovem nesmírně složité kulturní a historické rozmanitosti, na rozdíl od toho, co naznačuje tato zjednodušující generalizace. Tento region však po mnoho staletí trpěl zahraničními útoky a nadvládou, od turecké osmanské říše až po francouzsko-britský imperialismus a nakonec byl podroben americkým ekonomickým zájmům.

Pocit homogenity této oblasti je do značné míry spojen s náboženstvím (islám), ale také v podstatě s touto dynamikou nadvlády, která čelí od středověkých Evropanů.

Ve výše uvedené básni je podstatný rys této oblasti planety výslovný, ve kterém uložení hospodářských a vojenských mocností určilo její geopolitické uspořádání, aniž by vzalo v úvahu tisícileté tradice národů, které ji obývají, což je jeden z důvodů mnoha konfliktů, které tento region má. Pořád ještě mor.

Nebyli to Arabové, kdo vybudoval současné hranice svého „světa“, nebyli to Tunisané, kteří stvořili Tunisko, ani Egypťané, kteří stvořili Egypt, a tak jsme mohli citovat tolik dalších, jako je Irák, Sýrie, Jordánsko, Saúdská Arábie. Většina státních hranic tohoto regionu byla nakreslena na představenstvech západních techniků a politiků, přičemž se braly v úvahu spíše ekonomické a geopolitické zájmy jejich zemí, než národy, které tehdy dominovaly.

Ještě v devatenáctém století v této části světa dominovaly evropské mocnosti. V roce 1830 Francie vzala Alžírsko a v roce 1875 sdílela s Anglií kontrolu nad Suezským průplavem. Ať už silou zbraní nebo ekonomickou nadvládou, západní imperialismus byl v regionu až do dvacátého století stálou přítomností.

V květnu 1916, v polovině první světové války, Evropané podepsali dohodu (Sykes-Picotská dohoda), která mezi sebou rozdělila kořisti turecké osmanské říše, a v té době je třeba si uvědomit, že ropa se již stala nezbytnou pro kapitalistické ekonomiky. Podle této dohody byla Francie zodpovědná za oblasti Sýrie, hory Libanon a Anglie za nadvládu nad Mezopotámií (dnešní Irák) a jako protektorát rozsáhlého regionu od Egypta po Perský záliv.


Mapa turecko-osmanské říše ve své výšce

17. listopadu 1917 se Angličané rozšířili scénář, který by otevřel dveře různým konfliktům v regionu, a zavázala se vytvořit „židovský národní dům v Palestině“, což byl slib, který se splnil v roce 1948.
Skrz dvacáté století, v podstatě na vrcholu dekolonizačního procesu studené války, získala většina protektorátů a ovládaných regionů formální nezávislost, ale to neznamenalo konec podrobení se hospodářským zájmům západních mocností. Byly vytvořeny umělé hranice a vlády, republiky nebo monarchie, více propojené se zahraničními zájmy a měly malý vztah k touhám jejich obyvatel. Dříve se říkalo, že vládce nových arabských zemí uspokojil nejprve akcionáře ropných gigantů a teprve poté jejich občany.
V roce 1956 pak egyptský prezident Gamal Adel Nasser znárodnil kontrolu nad Suezským průplavem ohnivým projevem k davu tisíců, ve kterém řekl:

"Všechno, co nám ukradl ten imperialistický podnik, ten stát ve státě, zatímco jsme hladověli, se zotavíme ... Vláda rozhodla o následujícím zákonu: prezidentský dekret znárodňující mezinárodní společnost Suezského průplavu." Za republiku prezident republiky prohlašuje, že mezinárodní společnost Suezského průplavu je egyptská společnost s ručením omezeným. “