Příběh

Shrnutí - Francouzská revoluce (1789)


Francie před revolucí:

- Absolutista: koncentrovaná moc v rukou králů (příklad absolutistického krále: Ludvík XVI)
- duchovenstvo a šlechta (osvobození od daně a luxus)
- rolníci a buržoazie: platí daně
- klima nespokojenosti a vzpoury ve Francii
- Pád Bastille (politické vězení a symbol absolutismu)

Jacobinové u moci Francie

- období hrůzy
- vedl Robespierre
- radikální změny ve Francii
- šlechtici byli gilotinové

Napoleon u moci Francie

• mírumilovnou Francii a zlepšila ekonomiku
• pokusili se proměnit Francii v moc
• Války: dobytí území
• Continental Lockout England
• Kampaň v Rusku: selhání