Příběh

Shrnutí - východní starověk - Féničané


(Velcí obchodníci)

Umístění

- nad Palestinou;
- pobřežní region;
- současná Sýrie;
- východně od Mezopotámie;

Vlastnosti

- severně od Palestiny;
- Námořníci a obchodníci;
- Žádná politická jednotka - autonomní státní města;
- polyteisté;
- vyvinuta astronomie a matematika;
- Mezi komerčními příspěvky;
- 22 písmen abecedy;
- tassalokracie (námořní obchodníci);
- obchodní aristokracie, dělníci a otroci;