Zeměpis

Ekonomická geografie


Ekonomická geografie je obor spojený s lidskou geografií, který zkoumá umístění, distribuci a organizaci ekonomických aktivit v různých částech planety. To znamená, že studuje rozmanitost ekonomických podmínek na Zemi.

Ekonomika zeměpisné oblasti může být ovlivněna podnebím, geologií a politickými a sociálními faktory. Například klima může ovlivnit dostupnost přírodních zdrojů, pracovní podmínky a produktivitu. Geologie může ovlivnit dostupnost zdrojů, náklady na dopravu a podmínky využití půdy. Hospodářská rozhodnutí ovlivňují také politické a sociální instituce v každém regionu.

Učenci v ekonomické geografii se zaměřují na prostorové aspekty ekonomických aktivit v různých měřítcích. Například analýza vzdálenosti od města jako slibného potenciálního trhu pro různé produkty je pro obchodní ekonomická rozhodnutí kritická. Hospodářské podmínky zemí ovlivňují také další faktory, například přístup k mořským přístavům nebo přítomnost surovin, jako je ropa.

Z praktického hlediska jsou studie ekonomické geografie obvykle rozděleny do tří hlavních částí:

a) rozdělení ekonomických a produkčních činností v prostoru (teoretická ekonomická geografie).
b) historie ekonomických struktur (historická ekonomická geografie).
c) analýzu regionálních ekonomických skladeb a jejich vztahů s globální dynamikou (regionální ekonomická geografie).

Obsah ekonomické geografie

Protože se týká lidské geografie, zpřístupňujeme naše materiály k tomuto tématu, které zahrnují ekonomické aktivity, mimo jiné související předměty, v naší sekci lidské geografie.

Získejte přístup k našim materiálům zde