Příběh

Sečteno a podtrženo - legendy a mýty


Legenda říká, že Bottlefoot je bytost, která obývá lesy Parané. Není žádný důkaz o původu této legendy.

Podle mnoha lidí je tato bytost pro člověka velmi obtížná, protože mnozí říkají, že se co nejvíce vyhýbají kontaktu, ale obvykle lidi přitahuje, kdykoli chce.

Mnoho lidí, kteří to viděli nebo kteří znají lidi, kteří to viděli, tvrdí, že má následující vlastnosti: má lidské tělo, může být černé nebo bílé, má bílý pupek, tělo pokryté vlasy, má pouze jednu oko a roh umístěný na čele, pouze jedna ruka, ruka s velkými drápy a noha, která nemá nohu, ale tvar dna láhve (což jí dává jméno).

Říká se, že často křičí na někoho, kdo mu říká cestu v lese. Lidé, kteří slyší vaši žádost o pomoc, by na ni neměli odpovídat, protože ji sledují. Říká se, že z Bottlefoot můžete uniknout, pouze pokud dosáhnete svého bílého pupku, kde je vaše slabost.