Příběh

Cassava - legendy a mýty


Existuje několik legend, které vysvětlují původ cassavy, ale nejznámější je Mani.

Mani byla krásná malá indiánka, vnučka velkého náčelníka starodávného kmene. Od narození šel a promluvil. Náhle zemřela, aniž by onemocněla a bez utrpení.

Malá Indie byla pohřbena na samém okraji, kde vždy žila a jaká byla tradice jejích lidí. Každý den ji přišli navštívit Indiáni a plakali nad jejím hrobem, dokud se v ní neobjevila neznámá rostlina. Indové se tedy rozhodli kopat, aby zjistili, která rostlina to byla, vzali ji ze země a při zkoumání kořene viděli, že je venku zvnějšku a bílá uvnitř.

Po vaření a ochutnávání kořene pochopili, že to byl dar od Boha Tupy. Kořen Mani přišel uhasit hlad kmene. Indové dali jméno kořene Mani a jak se narodilo v dutině, byla Manioca, kterou nyní známe jako kasava.