Příběh

Blue Rook - legendy a mýty


Blue Rook je jméno dané krásnému ptákovi, který motivoval v Parané tradici pěstitelů borovic, pochovávající semena nejtenčí špičkou a hltající hlavu, což by byla shnilá část.

Nesmí být poražen a lidé jej běžně uznávají jako ochranného ptáka borovic. Legenda má to, že určitá černá vdova spala na větvi borovice a byla probuzena zvukem sekerých úderů. Vyděšeně letěla do mraků, aby nebyla svědkem scény vyhlazování borovic.

Na obloze uslyšel hlas, který ji žádal, aby se vrátila do borových lesů, aby byla oblečená v nebesky modré a začala vysazovat borovice. Věž přijala misi a byla úplně pokryta modrým peřím, s výjimkou kolem hlavy, kde zůstal černý havran. Poté se vrátil do borových hájů a začal šířit semínko araucarie podle božské touhy.

Tato legenda je ve skutečnosti skutečnou skutečností. Blue Rook má zvyk pochovat borovice ořechy. Jakmile najde správné místo, vtlačí ho dovnitř a udeří ji zobákem, dokud nebude úplně představena. Není s tím spokojen, stále umisťuje nějaký materiál v okolí, jako jsou listy, kameny nebo větvičky, na zamíchané místo, aby maskoval nebo maskoval tento čin.