Zeměpis

Extractivismus


Extractivismus je činnost získávání přírodních zdrojů, které má člověk k dispozici, ať už jde o produkty živočišného, ​​rostlinného nebo minerálního původu, jako jsou kovy, horniny, ropa, zemní plyn, mimo jiné.

Považuje se za nejstarší lidskou činnost před zemědělstvím, hospodářskými zvířaty a průmyslem. Extractivismus je praktikován po celé věky všemi společnostmi.

Proces používaný pro tuto činnost závisí na úrovni vývoje výrobních sil. Využívání zdrojů znamená, že prakticky neexistuje žádná část planety, která není využívána v té či oné podobě.

Existují různé druhy extraktivismu s důrazem na následující:

- Extractivismus zvířat
- Extractivismus rostlin
- Těžba minerálů

Od teď budeme každou z nich studovat.