Doporučená Zajímavé Články

Zeměpis

Skleníkový efekt (pokračování)

Uhlík v atmosféře zaručuje jednu ze základních podmínek pro život na planetě: teplotu. Země je zahřívána infračerveným zářením emitovaným Sluncem na teplotu 27 ° C. Tato záření dopadají na povrch a odrážejí se do vesmíru, uhlík tvoří ochrannou bublinu, která zachycuje část těchto infračervených záření a odráží je zpět na povrch.
Čtěte Více
Příběh

Abraham Lincoln přijíždí do Washingtonu, D.C.

23. února 1861, zvolený prezident Abraham Lincoln, přijíždí do Washingtonu, DC, uprostřed utajení a přísné bezpečnosti. Se sedmi státy, které se od Lincolnovy volby již od Unie oddělily, ve vzduchu visela hrozba občanské války. Allen Pinkerton, vedoucí soukromé detektivní agentury, odhalil spiknutí s cílem zavraždit Lincolna, když procházel Baltimorem na cestě do hlavní město.
Čtěte Více
Příběh

Papež odhaluje nálezy ostatků svatého Pavla

Benedikt XVI. Uvedl, že do sarkofágu svatého byla vložena sonda. Fragmenty kostí pocházely od člověka, který žil v prvním století. Papež Benedikt XVI. Tuto neděli (28. června 2009) ukončil pařížský rok a odhalil, že ostatky v bazilice svatého Pavla Extramuros v Římě patří apoštolům pohanů. .
Čtěte Více